Уточнени пилотни мерки за безопасност и сигурност

В началото на месец март 2013 г.  бяха уточнени неотложните мерки, които да бъдат изпълнени в петте жилищни района на град Варна. В същото време започна разработване на План за действие за повишаване безопасността на пешеходци и велосипедисти, както и организиране на образователни кампании и очертаване на безопасни велотрасета.

Във връзка с инфраструктурните мерки за безопасност на пешеходци и велосипедисти, всички райони заложиха на осигуряване безопасния достъп до училища и детски градини. Следните мерки са набелязани и съгласувани с Местната работна група по райони:

Район „Одесос“:

 • Повдигнати пешеходни пътеки с LED осветление в района на СОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методи“, НУИ „Добри Христов“, ЦДГ „Пушкин“, Детска ясла „Щастливо детство“ и Търговска гимназия. На някои от местата ще бъдат положени изкуствени неравности с цел намаляне скоростта на движение.
 • Велосипедна алея – от сп. Нептун до ул. Братя Миладинови и бул. „Княз Борис I“ – ограничителни елементи, възспиращи паркирането, както и опресняване на хоризонталната маркировка и поставяне на нова вертикална маркировка
 • Ремонтиране на тротоара на ул. „Братя Миладинови“ покрай СОУПЧЕ „А.С. Пушкин“ и филиал на ЦДГ №13 „Звездичка“ с цел опазване безопасността на пешеходците и ограничаване на паркирането на автомобили в тревните площи; полагане на изкуствени неравности в района на училището
 • Пред порталите на някои училища (ОУ „Св. Св. Кирил и Методи“ и НУИ „Добри Христов“) ще бъдат поставени препятствие срещу паркиране на автомобили

 

Район „Аспарухово“:

 

 • Повдигнати пешеходни пътеки с LED осветление в района на Варненска Морска гимназия (ул. „Народни будители“ ) и на бул. Първи май и ул. Георги Стаматов;
 • Ремонтиране на тротоара в района на ЦДГ „Пинокио“ и филиал в ж.к. „Дружба“
 • Ремонт и изграждане, вертикална и хоризонтална маркировка на велоалея по протежение на канала и бреговата ивица. Интервенциите по велосипедното трасе може да се извършат частично, в зависимост от разполагаемия бюджет

 

Район „Владиславово“:

 

 • Повдигнати пешеходни пътеки с LED осветление в района на СОУ „П.Кр.Яворов“, бул. „Константин и Фружин“ и бул. „Трети март“, бул. „Константин и Фружин“ и бул. „Света Елена“ – централен пазар, в района на магазин „Супер 5“
 • Очертаване на безопасно пешеходно трасе (с колчета възпрепятстващи паркирането) от бул. „Константин и Фружин“ до СОУ „П. Кр. Яворов“
 • Полагане на тротоарна настилка, ограничителни предпазни колчета; хоризонтална и вертикална маркировка в района на Първо Основно училище и ЦДГ „Пламъче“
 • Ремонт и осветление на пешеходен подлез на бул. „Света Елена“ – срещу пощата

 

Район „Младост“:

 • Повдигнати пешеходни пътеки с LED осветление на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Иван Церов“ срещу  бл. 109, бул. „Република“ ,пред  ЦДГ „Делфинче“ и басейна, ул. „Хан Севар“ пред  СОУ „Гео Милев“, ул. „Милосърдие“ пред ОУ „Добри Чинтулов“
 •  Продължаване на пешеходната алея и изграждане на пешеходно трасе с алея за велосипеди; вертикална и хоризонтална маркировка; ограничителни елементи -  пред СОУ „Гео Милев“ – ул. „Хан Севар“ и  между блокове 148, 149 и 151
 • Подмяна на тротоарна настилка, предпазни и ограничителни елементи, хоризонтална и вертикална маркировка пред ОУ „Антон Страшимиров“, ПГИ „Ив. Богоров“ и ОДЗ „Морска Звездица“, ул. „Милосърдие“ пред ОУ „Добри Чинтулов“

 

Район „Приморски“:

 

 • Ремонт на съществуващ открит пешеходен подлез и привеждане в състояние за експлоатация; вертикална сигнализация; ограничителни предпазни колчета на пътен възел на две нива на пресечката на бул. „Левски“ и ул. „Мир“
 • Обезопасяване и ремонт на пасарелка над Франга дере в района на бл.34 и ул. „Кокиче“23 - част от безопасния маршрут до IЕГ, у-ще Ангел Кънчев, ЦДГ „Карамфилче“ и др.
 • Повдигната пешеходна пътеки с насочено осветление на автобусна спирка „Резервоара“ на пътя Варна – Виница; Повдигнати пешеходни пътеки с LED осветление на ул. Студентска пред ТУ, ул. Студентска  и ОУ „Черноризец Храбър“, ж.к. Бриз под езиковите гимназии,
 • Изграждане на тротоар около ОУ „Черноризец Храбър“ и ОУ „Ангел Кънчев“
 • Велоалея - определяне на най-близката до бул. „Княз Борис I” алея за велосипедна или споделена с пешеходци; хоризонтална и вертикална маркировка

 

На свое заседание от 01.03.2013 г. местната работна група определи и някои детайли по отношение дизайна на мерките:

1/ Цвят на повдигнатите пешеходни пътеки – черен асфалт и бяла зебра

2/ Боя на повдигнатите пешеходни пътеки – светлоотразителна боя за хоризонтална маркировка

3/ Цвят на изкуствените неравности – черен асфалт и бяла маркировка (триъгълници)

4/ Боя на изкуствените неравности – светлоотразителна боя за хоризонтална маркировка

5/ Подходите към всички новоизградени повдигнати пешеходни пътеки ще бъдат подсигурени с тактилна настилка, наклон и парапети.

6/ Всички повдигнати пешеходни пътеки и напречни неравности ще бъдат изградени в съответствие с техническите изисквания на Наредба РД-02-02-10/05.07.2012 г.

7/ Осветлението с LED лампи върху пешеходните пътеки ще бъде само по посока/наклона на движение

 

За всички гореописани мерки предстои съгласуване с Комисията по безопасност, към Община Варна с председател зам. Кмет Богдан Караденчев и с отдел Инженерна инфраструктура към Община Варна.

Събития

 • Велофест 2012

  Велофест 2012
  Двудневен празник за всички които обичат велосипедите и природата
  26.10.2015
 • Велофест 2013

  Велофест 2013
  Празник за всички, които обичат велосипедите...
  25.04.2013

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК