Районните кметове на Варна с инициатива за безопасност на велосипедисти и пешеходци

На 15.01.2013 г. в кметство „Одесос“ се проведе работна среща между представители на петте районни кметства на града и екип на Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията,  за да обсъдят мерки и предложения, които да бъдат изпълнени по проект MOBISEC.

В срещата взеха участие кметът и заместник кметът на район „Одесос“ – Георги Недев и Атанас Христов, секретарят на район „Одесос“ – Йовка Косева, кметовете на райони „Приморски“, „Аспарухово“  и „Младост“ – Петя Проданова, Йордан Николов и Христо Христов, Директор на дирекция в район „Младост“ – Добринка Краева, експерти от район Владиславово – Донка Михайлова, Бисерка Христова и Христо Попов, ръководителя и координатора на проекта – Марияна Иванова и Милена Налбанчева, и експертите в ЧРАУЕ – инж. Тодор Тонев и Полина Антонова.

Екипът на ЧРАУЕ запозна присъстващите с целите на проект MOBISEC – безопасност на пешеходци и велосипедисти и изпълнение на мерки, повишаващи сигурността на двете целеви групи, и поощряващи използването на алтернативния превоз като основен метод за придвижване. В хода на работата по проекта вече са набелязани видовете мерки, които биха могли да бъдат изпълнени в града – хоризонтална и вертикална маркировка, светещи с LED знаци на по-опасните кръстовища, повдигнати пешеходни пътеки, осветени/светещи пешеходни пътеки, елементи, отделящи велосипедистите от пешеходци и автомобили, очертаване на велосипедни алеи, ремонтиране на тротоари и пешеходни алеи, осветяване на подлези и подобряване на достъпа до тях и др.

След като участниците обсъдиха предложените идеи, представителите на районните кметства се обединиха около няколко пилотни мерки, които да доразработят: изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, на осветени/светещи пешеходни пътеки, подобряване на достъп до училища и детски градини (построяване или ремонтиране на пешеходни алеи и тротоари), построяване или ремонтиране на пешеходни алеи и тротоари, свързващи жилищните комплекси с локални зелени зони и паркове, отделяне на велосипедните алеи от автомобилното и пешеходно движение чрез маркировка и сепариращи елементи, прилагане на мерки в/около подлези, които ги правят по-сигурни и привлекателни за пешеходците.

В заключение присъстващите се обединиха и в идеята да се разработи План за действие на Община Варна за повишаване безопасността на пешеходци и велосипедисти, в който план да се включат всички необходими инфраструктурни и меки мерки за превръщане на града в безопасно и атрактивно място за пешеходците и ползвателите на алтернативен транспорт.

За целта районните администрации ще предоставят информация за анализ на екипа на ЧРАУЕ по отношение на проблемни зони и необходимост от мерки по райони.

Събития

 • Велофест 2012

  Велофест 2012
  Двудневен празник за всички които обичат велосипедите и природата
  26.10.2015
 • Велофест 2013

  Велофест 2013
  Празник за всички, които обичат велосипедите...
  25.04.2013

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК