Обучение за пътни специалисти

В рамките на проект "Transport Learning" от 21.01. до 25.02.2013 г. в гр. Пловдив ще се проведат два модула за обучение по енергийно ефективно придвижване в градовете.

Модулът Дизайн на улици и намаляване на трафика (21-22.01)  демонстрира как дизайнът на улици може да създаде приятни за живеене улици. Модулът се стреми да покаже, че дизайнът на улици може да допринесе до балансирано ползване на уличното пространство от всички (пешеходци, колоездачи, участници в автомобилния транспорт, но също и групи като деца, жени, младежи и възрастни). Този модул е представя различни алтернативи за това как улиците ни могат да се направят по-приятни и екологични.По време на обучението ще бъдат разгледани различни модели: „зоната 30“, „споделеното пространство“, холандският “wonnerf” с британския си еквивалент “home zone“, швейцарският Begegnungszonen (зона на срещи) и моделът Бернер. 

Инструктор на модула е Октавия Степан от румънската агенция за управление на придвижването – ATU.

Модулът Управление на паркоместа, ограничения на достъпа и скоростта (24-25.01) учи как да прилагате мерки като: ограничение на достъпа, управление на паркоместа, регулиране на скоростта и взаимодействието между наличието на паркоместа и икономическо развитие.

Фокусът е върху практически решения, добри практики и създаването на политически доводи за управление на паркирането. Значителен акцент е сложен и върху  това как управлението на паркирането да се приеме по-лесно от обществеността.

Инструктор на модула е Том Рай  – експерт по устойчиво придвижване, ръководител на катедра Транспорт в Университета Лунд (Швеция) и директор на Шведската Агенция по Транспортно Планиране.

Партньор в проекта и организатор на обученията в България е Енергийна Агенция - Пловдив.

Повече за проекта и предстоящите обучения можете да намерите в сайта на Transport Learning.

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК