Местната работна група очерта основните мерки за изпълнение

На 22.01.2013 г. в офиса на Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията се проведе завседание на Местната работна група по проект MOBISEC.

На срещата присъстваха представители на неправителствени организации на пешеходци и велосипедисти, експерти от всички районни кметства в гр. Варна и координаторите на проекта от ЧРАУЕ. Сред участниците бяха Нели Петрова, Милена Апостолова и Юлиян Арнаудов от НПО "Карай умно-искам живот", Христо Димитров от БАЗК, Здравко Василев - велоклуб "Устрем", Христина Манева - община Варна, граждани и др.

Координаторът на проекта, Милена Налбанчева, представи завършените до момента задачи и предстоящите такива. Една от най-важните бе да се определят мерки, които да бъдат пилотно изпълнени в града. Заедно с това, целта на заседанието бе да се обсъдят начините и средствата за получаване на информация, необходима за изработване на План за действие за безопасност на пешеходци и велосипедисти в гр. Варна.

По време на срещата бяха обсъдени и подходящите мерки за интермодалност в транспорта, касаещи предимно свързването на велосипеден и автобусен транспорт. Бяха обсъдени вариантите за пилотно монтиране на стойки за велосипеди на автобусна линия, свързваща центъра на града и кв. Аспарухово, предвид високата опасност за велосипедистите по Аспарухов мост, както и изграждане на велопаркинги на някои от спирките на тази линия.

В дискусията по отношение на мерките за безопасност взеха участие всички присъстващи и при определяне на мерките бяха взети под внимание специфичностите на хора с увредено или лиспващо зрение, на децата, майки с колички и трудноподвижни пешеходци, велосипедисти.

По време на дискусията, бяха дадени следните предложения:       

1/ Изграждане на модерни пешеходни пътеки на възлови места в града, които да бъдат съобразени с най-новите стандарти за безопасност. Заедно с това те ще служат за модел за бъдещо изграждане на унифицирани пешеходни пътеки, с цел изгледът на улиците в града да бъде в един дизайн и еднаква визия, която ще придава на града уникален изглед.

2/ Поставяне на вертикална маркировка със светещи LED знаци със соларно захранване; поставяне на хоризонтална маркировка по велосипедни и пешеходни алеи

3/ Поставяне на ограничителна вертикална маркировка за спиране паркирането върху тротоари и затрудняване пресичането на опасни места

4/ Подобряване достъпа до училища и детски градини, чрез изграждане на модерни тротоари и обезопасяване на кръстовища до входовете на учебните заведения

Участниците в срещата бяха единодушни за нуждата от обучителна и информативна кампания, както към шофьорите, така и към пешеходците. В много случаи, възрастните са едновременно пешеходци и шофьори, и са еднакво нетолерантни на пътя. Друг аспект на информативната и обучителна кампания е работа с деца и ученици, с цел възпитание на основни умения и знания за движението по пътищата.

По този въпрос присъстващите изразиха своята подкрепа в предстоящите дейности. 

В края на дискусията бяха набелязани за проучване и по-детайлно изследване (като възможност за изграждане, материали и цени) следните съоръжения:

 1. Повдигнати и осветени пешеходни пътеки, маркирани със съответните знаци (светещи, със соларно захранване), светлоотразителна боя и улеснения за незрящи (с релеф)
 2. Изграждане на шумови неравности
 3. Ограничителни мерки, които затрудняват пресичането на улици от пешеходци на места, където има подлези и/или забрана за пресичане
 4. Вкопани пешеходни пътеки
 5. Подобряване достъп до училища и детски градини – изграждане на алеи и тротоари с LED осветление
 6. Съоръжения възпрепятстващи паркирането върху тротоарите
 7. Разделителни съоръжения за обезопасяване велосипедистите – бетонни тръби и/или парапети; еластични мантинели
 8. Подобряване настилката на велоалеите и поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка
 9. Хоризонтална и вертикална маркировка по пешеходни пътеки и маршрути
 10. Обучителни мероприятия и кампании за безопасност на движението

Следващата среща на работната група ще се състои на 08.02.2013 г. Основните въпроси за разглеждане ще бъдат набелязване на конкретни места, нуждаещи се от спешни мерки, които могат да бъдат включени като пилотни в проект MOBISEC. На заседанието са поканени зам.кмета арх. Димитър Николов и представители на МВР, отдел "Сигурност и безопасност".

Събития

 • Велофест 2012

  Велофест 2012
  Двудневен празник за всички които обичат велосипедите и природата
  26.10.2015
 • Велофест 2013

  Велофест 2013
  Празник за всички, които обичат велосипедите...
  25.04.2013

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК