Местната работна група очерта мерки за интермодалност

На 09.09.2014г. бе проведено заседание на работната група по проекта, в която участваха представители на районните кметства, велосипедни клубове, граждани и общинска администрация, включително и главния архитект на града - г-н Виктор Бузев.

Целта бе да се определят мерките, които ще бъдат изпълнени за популяризиране и улесняване на интермодалността в града, т.е. създаване на възможност за комбиниране на велосипеден и обществен транспорт. По предложение на експертите от ЧРАУЕ и следвайки изготвения през м.г. доклад за възможностите за развитие на интермодалността в гр. Варна, работната група се обедини върху една от най-новите, модерни и полезни мерки, изпълнявани в Европа – изграждане на закрити велопаркинги. Имайки предвид модела, разработен от координатора на проекта – град Мурсия (Испания), участниците в работната група се обединиха около решението в гр. Варна да бъдат изградени 10-12 закрити велопаркинги, всеки с капацитет 20 велосипеда.

Всеки район на града даде предложения за най-удобните и подходящи места, като избра по 3 приоритетни, на които ще бъдат изградени иновативните съоръжения. По този начин Варна ще стане първия град в България предлагащ подобна услуга на своите граждани. Обществените велопаркинги ще бъдат изцяло безплатни за гражданите, с цел стимулиране използването им в комбинация с друг обществен транспорт.

Закритите обществени велосипедни паркинги ще предлагат:

 • Възможност за сигурно паркиране на велосипед, защитено от кражби - ще бъдат снабдени с видеонаблюдение и контрол на достъп
 • Информация за безопасни велосипедни маршрути и интересни места и събития
 • Възможност за дребни ремонти по велосипеда – ще бъдат изградени стендове за бърз ремонт на велосипеда
 • Като допълнение в тях ще бъдат изградени, wi-fi точки, указателни табели и карти, като някои от тях ще предлагат възможност и за зареждане батериите на електрически велосипеди

По време на заседанията на работната група бе разгледана ситуацията в момента, описана в доклад по проекта. Към настоящия момент в гр. Варна има 52 велопаркинга (велостоянки) с около 453 места за велосипеди, които могат да бъдат паркирани там. Повечето се намират в райони на магазини и хипермаркети (21 бр.) и учебни заведения (училища и университети) – 13 бр., като има изградени такива и до спортни центрове (5 бр.) и едва 3 до обществени сгради (Община Варна, район Приморски и Съдебна палата). Около 90-92% от велостоянките са неподходящи за ползване, поради една или няколко от следните причини:

 • неудобни
 • ненадеждно заключване
 • труден достъп
 • недостъпни по всяко време на денонощието

Въпреки това, поради липса на алтернативи, тяхното местоположение бе отбелязано на интерактивната карта в специалното приложение към сайта, с цел улеснение на местни граждани и гости на града. 

Новите съоръжения ще придадат на град Варна по-младежки облик, и ще улеснят всекидневните придвижвания на местните граждани, съчетаващи обществен транспорт с велосипеден. 

 

Събития

 • Велофест 2012

  Велофест 2012
  Двудневен празник за всички които обичат велосипедите и природата
  26.10.2015
 • Велофест 2013

  Велофест 2013
  Празник за всички, които обичат велосипедите...
  25.04.2013

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК