Интермодалност

В рамките на проекта Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията направи проучване за възможностите и потенциала на развитие на комбинираното използване на велосипеден и обществен транспорт в рамките на града. Анализът на интермодалността взе под внимание достъпа до основни институции в града-училища и университети, обществени институции и здаравни заведения. Разгледан бе също потенциала за възможни връзки с всички видове обществен транспорт, представен в рамките на града.

С изводите и пълния доклад може да се запознаете тук

Опирайки се на проучването за възможностите за интермодалност, както и на предложените в доклада мерки, екипът на ЧРАУЕ проведе редица работни срещи със заинтересовани лица и с местната работна група. Като най-подходяща иновативна мярка за популяризиране на интермодалността бе избрана изграждането на закрити велопаркинги, по модел на партньорите от град Мурсия. В град Варна бяха построени 10 броя закрити обществени велосипедни паркинги на ключови места. Те са снабдени с видеонаблюдение, заключване, осветление и стендове за малки поправки на велосипеда. Всяка от вело-клетките побира по 20 велосипеда.

Пълния доклад за изпълнението на мерките можете да прочетете тук.

  

Местоположение на закритите паркинги

последни новини

 • Нови места за получаване на чипове за достъп за велопаркингите

  Нови места за получаване на чипове за достъп за велопаркингите
  От началото на декември 2016 г. чипове за достъп и използване на покритите велопаркинги
  03.05.2017
 • Откриват се покритите велопаркинги

  Откриват се покритите велопаркинги
  Община Варна и Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията имат удоволствието да поканят всички любители на велосипедите
  03.05.2017
 • Закритите велопаркинги в оперативна готовност

  Закритите велопаркинги в оперативна готовност
  В началото на месец декември 2015 г. бе завършено изграждането на всички 10 закрити велосипедни паркинга.
  21.12.2015

Събития

 • Велофест 2012

  Велофест 2012
  Двудневен празник за всички които обичат велосипедите и природата
  26.10.2015
 • Велофест 2013

  Велофест 2013
  Празник за всички, които обичат велосипедите...
  25.04.2013

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК