За пътищари

  • Обучение за пътни специалисти

    В рамките на проект "Transport Learning" от 21.01. до 25.02.2013 г. в гр. Пловдив ще се проведат два модула за обучение по енергийно ефективно придвижване в градовете. Модулът „Дизайн на улици и намаляване на трафика“ (21-22.01) демонстрира как дизайнът на улици може да създаде приятни за живеене улици. Модулът се стреми да покаже, че дизайнът на улици може да допринесе до балансирано ползване на уличното пространство от всички (пешеходци, колоездачи, участници в автомобилния транспорт, но също и групи като деца, жени, младежи и възрастни). Този модул е представя различни алтернативи за това как улиците ни могат да се направят по-приятни и екологични.По време на обучението ще бъдат разгледани различни модели: „зоната 30“, „споделеното пространство“, холандският “wonnerf” с британския си еквивалент “home zone“, швейцарският Begegnungszonen (зона на срещи) и моделът Бернер.
  • Одитори на пътища

    В Държавен вестник, бр. 78 от 7.10.2011г., е обнародвана Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "Одитор по пътна безопасност", в сила от 11.10.2011 г.

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК