Гражданско участие

В рамките на тази дейност ЧРАУЕ създадена местна работна група в началото на проекта.

Местната работна група работи много ефективно, привличайки заинтересованите страни от общинската администрация, пътни инженери, областни архитекти и инженерите, велосипедисти, граждани и лица, вземащи решения. В някои от срещите и дискусиите бяха канени политици, за да бъдат може диалогът между тях и работната група да бъде по - активен, а предлаганите мерки - по-добре очертани и обмислени.

По време на проекта местната власта претърпя промяна, поради предсрочни избори. В резултат на това някои лица на ключови позиции бяха сменени, което причинило допълнителни усилия за ЧРАУЕ да представя проекта и да продължи дейността си. Въпреки това, агенцията успешно успя да ангажира всички основни участници в дейностите по проекта MOBISEC и да осигури тяхната подкрепа и активно участие.
За целия период на проекта бяха организирани 14 заседания на работната група, със среден брой на участниците в среща 12 лица. Важни въпроси и проблеми бяха обсъдени и доста препоръки бяха взети под внимание - от безопасността и сигурността на пешеходците и велосипедистите в града на всеки етап и детайл от осъществените мерки.
Отделно от вътрешните семинари и срещи, ЧРАУЕ, заедно с велоклуб Устрем и Община Варна организира две големи сезонни събития, включващи граждани от всички възрастови групи и с широк набор от умения за колоездене. Повече от 200 участници се включиха в "УСТРЕМ Колоездене празника" през 2012 и 2013 г.

последни новини

 • Нови места за получаване на чипове за достъп за велопаркингите

  Нови места за получаване на чипове за достъп за велопаркингите
  От началото на декември 2016 г. чипове за достъп и използване на покритите велопаркинги
  03.05.2017
 • Откриват се покритите велопаркинги

  Откриват се покритите велопаркинги
  Община Варна и Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията имат удоволствието да поканят всички любители на велосипедите
  03.05.2017
 • Закритите велопаркинги в оперативна готовност

  Закритите велопаркинги в оперативна готовност
  В началото на месец декември 2015 г. бе завършено изграждането на всички 10 закрити велосипедни паркинга.
  21.12.2015

Събития

 • Велофест 2012

  Велофест 2012
  Двудневен празник за всички които обичат велосипедите и природата
  26.10.2015
 • Велофест 2013

  Велофест 2013
  Празник за всички, които обичат велосипедите...
  25.04.2013

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК