Безопасност за пешеходци и велосипедисти

Съвременните тенденции в развитието на мобилността и транспорта в градовете са насочени към изработване и внедряване на мерки ограничаващи използването на лични автомобили и включване и популяризиране на такива, които предоставят възможност за евтино, енергийно ефективно и бързо алтернативно придвижване. Използването на всички видове алтернативен транспорт в градовете, а често и за междуградски пътувания все повече се наблюдава в големите европейски градове, като част от политиките на местните власти към намаляване въглеродните емисии и фините прахови частици в урбанизираните зони, и превръщането на градовете в енергийно устойчиви и еколгично чисти  места за живеене.

Два от моделите на екологичното придвижване в градска среда са ходенето пеш и и използването на велосипед. Те се включват и в Стратегиите за Устойчиво Енергийно Развитие на всички градове, подписали споразумението на Кметовете, както и в транспортната визия на всички градове, отговорни към микроклимата и екологичната обстановка в района си.За да бъдат тези модели привлекателни за населението, от най-голяма важност е осигуряването на безопасност и сигурност за най-уязвимите участници в уличното движение – пешеходците и велосипедистите. Наред с рестриктивните мерки спрямо автомобилното движение, залегнали в местните политики, много европейски градове предвиждат и подобряване на своята пешеходна и велосипедна инфраструктура, за да гарантират максимално удобство, сигурност и функционалност за пешеходците и велосипедистите.

В рамките на тази дейност Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията ще направи проучване на условията за безопасност на пешеходци и велосипедисти, ще предложи план за действие и видове мерки, за повишаване на безопасността и сигурността, както и за достъп до ключови зони в града-училища, здравни заведения, детски градини, университети, зелени площи. Накрая ще бъде изпълнен набор от мерки, одобрени в хода на проектните дейности, които ще бъдат пилотни модели за града и ще служат за основа за репликация.

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК